Caracterización da composición da parede celular do millo (Zea Mays L.)
Investigador principal: Rogelio Santiago
Entidade financiadora: CSIC: Instituto De Investigaciones Marinas
Duración: 01/11/2018 – 31/01/2019

Estudio análitico do regato de Rialdarca
Investigador principal: Emma Fernández Covelo
Entidade financiadora: Concello de Moaña
Duración: 01/10/2018 –

Servizo de validación de modelos langranxianos. Proxecto Cleanatlantic
Entidade financiadora: Instituto Tecnoloxico Para O Control Do Medio Mariño De Galicia (INTECMAR)
Duración: 11/01/2018 –

Caracterización da interacción entre plantas do xénero camellia e o fungo hemibiotrófico Ciborinia Camelliae. Aplicacións biotecnolóxicas para a mellora xenética no xénero camellia
Investigador principal: Manuel Angel Rey Fraile
Entidade financiadora: Sociedad Española da Camelia (SEC)
Duración: 16/02/2017 – 31/03/2019

Avaliación da estrutura dos cloroplastos nunha serie de xenotipos de millo (Zea Mays L.)
Investigador principal: Rogelio Santiago
Entidade financiadora: CSIC: Instituto De Investigaciones Marinas
Duración: 20/02/2017 – 31/12/2017

Control de lixiviados e xestión de bioestabilizados para os traballos de prevención da potencial contaminación e mais para o desimpacto nos terreos de A Canicouva actuados e zoas de influenza
Investigador principal: Purificación Marcet Miramontes
Entidade financiadora: Diputación de Pontevedra
Duración: 01/09/2016 – 31/12/2019

Elaboración e incorporación de subtítulos en inglés para vídeo de divulgación de proxecto Life-iSEAS
IN-0336-2016

Investigador principal: Luis Navarro
Entidade financiadora: Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR)
Duración: 01/06/2016 – 01/02/2017

Elaboración de material audiovisual para difusión do proxecto Life-iSEAS
IN-0013-2016

Investigador principal: Luis Navarro
Entidade financiadora: Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR)
Duración: 01/01/2016 – 01/04/2016

 

VER TODOS