Control Fisiolóxico da Maduración de Embrións Somáticos en Vide (Vitis vinifera L.)
29/04/2019 | Cristina Domínguez Castro
Directores: Mª Victoria González González
Cualificación:

Phytotoxic potential of species of the Atlantic shrubland for weed control
12/04/2019 | María Pardo-Muras
Directores: Nuria Pedrol Bonjoch
Cualificación:

Análise Molecular da Regulación da Maduración de Embrións Somáticos en Vide (Vitis vinifera L.)
27/06/2018 | Óscar Martínez Troncoso
Directores: Mª Victoria González González
Cualificación: Cum Laude

Implicacións ecolóxicas e evolutivas do roubo de néctar en ecosistemas neotropicais venezolanos
14/12/2017 | Roxibell Pelayo Escalona
Directores: Luis Navarro
Cualificación: Cum Laude

Eucalyptus globulus Labill. for weed control in Organic Agriculture: from molecules to the field
15/09/2017 | Carolina González Puig
Directores: Manuel J. Reigosa Roger
Cualificación: Cum Laude, Mención Internacional, Premio extraordinario

 

VER TODAS