1. Ecofisioloxía Vexetal (Fisioloxía del estrés vexetal frente ao cambio climático; Alelopatía, Procura de bioherbicidas; Bioloxía e ecoloxía das plantas invasoras)
  2. Edafoloxía (Acondicionamento de emendas para a súa reciclaxe no sistema solo-planta; e Elementos potencialmente tóxicos en solos: fitorremediación).
  3. Producción vexetal (Mecanismos de resistencia do millo ao patóxeno Sesamia nonagrioides; Mellora vexetal fronte ao estrese biótico; Bioquímica da parede celular; Efectos alelopáticos producidos por especies forestais que foron introducidas en Galicia para uso comercial e/ou ornamental).
  4. Biotecnoloxía e Bioloxía reprodutiva de plantas leñosas (Caracterización molecular e fisiolóxica e aplicacións biotecnolóxicas da embriogénesis somática na Vide; Análise molecular e fisiolóxica da morte celular programada e tempo de floración na bioloxía reprodutiva do Kiwi; Mellora biotecnolóxica do xénero Camellia para resistencia fronte ao fungo hemibiotrófico Ciborinia camelliae).
  5. Interaccións planta-animal (Bioloxía da conservación e restauración; Evolución de sistemas sexuais en plantas; Interaccións planta-animal como xeradoras de diversidade; Consecuencias das invasións biolóxicas; Divulgación científica).